Стартира проект за подобрение на психично – здравните услуги в България

0

logoНационалният център по обществено здраве и анализи започва изпълнението на  проект по Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“ с участието на Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство.  Целта на проекта,  с който се ангажира НЦОЗА е подобряване  на грижите за психичното здраве. Общата продължителност на проекта  е 18 месеца. Размерът на безвъзмездните средства е 1 000 000 EUR.

 Защо е необходим проектът?

Здравната реформа в България има за цел да подобри здравния статус на българските граждани чрез изграждане на модерни институции, за да се осигури високо качество на медицинските услуги и финансиране за всички.  Важна част от нея е реформата на грижите за психичното здраве, извършена в съответствие с Националната политика за психично здраве.  Реформата за психичното здраве е свързана с първичната медицинска помощ. Ключова професионална група за превенция на самоубийствата е групата на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), поради тесните връзки с населението. В програмите за специализация по обща медицина психичните проблеми не са достатъчно представени. Затова основната цел на  проекта  е придобиване на опит в разпознаването на ранните признаци на депресии и тревожност. По този начин ще се постигне намаляване на опитите за самоубийство и по-добро качество на психично-здравните услуги.

Най-ефективните мерки за превенция на самоубийствата излизат далеч извън областта на медицината. Във фокуса на проекта са и различни професии (социални работници и психолози), които се занимават с групи в риск от суицидно поведение: младежи, възрастни хора, безработни, социално слаби, зависими лица и др. Следователно, превенцията на суицидни действия като социален феномен изисква ангажираност на различните заинтересовани страни. Проектът предвижда обучение на специалисти от 28-те РЗИ в страната за събиране и въвеждане онлайн на информацията за самоубийствата. Ще се наблегне и на  обучението на персонала, който участва в училищното обазование  по въпроси, свързани с психичното здраве. Двама представители на всяка РЗИ  ще бъдат подбрани и обучени в основните принципи за превенция на самоубийство в училищата. Крайните бенефициенти са младежи в уязвимата тийнеджърска възраст предимно в проблемните училища, които ще бъдат определени за интервенция. Цел на проекта  е и  да се подобри обменът на информация между различните институции.

Настоящият проект е свързан с провеждане на епидемиологично проучване на разпространението на честите психични разстройства в страната. Научните доказателства, предоставени от проучването ще създадат  основа за по-добра политика и планиране на психично-здравни услуги, съобразени с нуждите на българското население. Проучването ще представи ясна картина на динамиката на разпространението на изследваните  психически разстройства. Новите данни ще бъдат съпоставени с резултатите от първото изследване през 2003 – 2007 г. (EPIBUL).

Повишената информираност на обществото за проблемите на психичното здраве би допринесло за намаляване на стигмата и пренебрежението по отношение на лица с психични разстройства и особено тези, които са извършили опит за самоубийство. За целта ще бъде създаден специализиран сайт и ще бъде проведена публична кампания за борба със стигмата.

По повод случаите на самозапалване, Д-р Захари Зарков – оглавяващ Сектор „Психично здраве“ в НЦОЗА, смята, че   самозапалването не е характерен за България способ за самоубийство, а по-скоро е акт на отчаяние, пряко свързан с огромния дефицит на справедливост в нашето общество. Според него не е „на дневен ред“ самозапалването, а медийната безотговорност. Интервю с Д-р Зарков прочетете тук.

Припомняме Ви, също така, че министърът на здравеопазването д-р Петър Москов назначи доц. д-р  Христо Хинков за директор на Националния център по обществено здраве и анализи.  Доц. Хинков оглавяваше сектор „Психично здраве“ в НЦОЗА.  Предишният директор доц. Жени Стайкова подаде оставка на 15.12.2014 г.

Доц. Христо Хинков е психиатър. Завършва медицина през 1980 г. и магистратура по здравен мениджмънт през 2002 г. Специализирал е в Япония, САЩ, Холандия, Белгия. Бил е началник на отдел проекти към МЗ и зам. директор на НЗОК през периода 1997-2001 г.  Участвал е активно във възстановяването на БЛС през 1990 г. и е бил избиран в управителните органи на съюза.

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *