Що е то монопол и има ли почва у нас

0
източник - www.arttrans.com.ua
източник – www.arttrans.com.ua

Монополът произвежда уникален продукт, който няма заместител – потребителите нямат друга опция за ползването му, освен ако не го закупят от фирмата, която го произвежда. Друга фирма не може да пробие в съответния отрасъл, тъй като самите ресурси за производството на съответния продукт са недостъпни за нея поради ограничеността им, което означава, че цената им е висока. Отделно бариера са и издаваните от държавата лицензи и патенти – тя може да издаде на един, на друг – не, което ограничава конкуренцията. Монополът контролира и цената на съответната стока или услуга – няма съревнование с други на пазара, за да бъде тя формирана в резултат на търсенето и предлагането й.

Какви са монополите според възникването си?

Естествен – възниква чрез естествените сили на конкуренцията. Това се получава, когато една фирма е в състояние да задоволи пазарното търсене при по-ниски разходи за единица продукция. Тя се превръща в единствен продавач и издига бариери за вход в
отрасъла за всички останали. Тази ситуация е характерна за отрасли, в които е възможна икономия от мащаба, а конкуренцията е силно затруднена. Пример са водоснабдяване, топлофикация, железопътен транспорт и др.

Изкуствен (институционален) – причина могат да бъдат правителствени ограничения за навлизането на множество фирми в даден отрасъл (дейност). Законовата защита на патенти, авторски права, издаването на лицензи, отдаването на концесия за ползване на природни ресурси поставят фирмите в привилегировано положение спрямо пазара.

Част от монополите в България:
Електроразпределителните дружества (ЕРП) – ЧЕЗ България, Енерго Про и ЕВН
ЕВН снабдява с електроенергия Югоизточна България (1.5 млн. клиенти) – част е от EVN AG, Австрия. Групата „ЕВН България” се създава през 2005 година след приватизацията на енергийните дружества. Част от нея са „ЕВН България“ ЕАД, 100% дъщерно предприятие на австрийската ЕВН, „ЕВН България Електроразпределение” АД и „ЕВН България Електроразпределение” АД с по 67% собственост на австрийците и 33% на нашата държава, както и „ЕВН България Топлофикация” АД, отново 100% собственост на австрийската фирма-майка.

ЧЕЗ обслужва Западна България от 2004 година (1.9 млн. клиенти), след придобиването на мажоритарния дял на „Електроразпределение Столично” АД. Нейните фирми са „ЧЕЗ България” ЕАД, 100% собственост на ЧЕЗ в Чехия, „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Електроразпределение” АД с по 67% собственост на чехите и по 33% на акционери, „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД и „ТЕЦ Варна” ЕАД – и двете със 100% собственост на чешката ЧЕЗ. „Енерго Про Варна” ЕООД е наследник на немската ЕОН и оперира в Североизточна България. Част от нея са „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД (около 94%), „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД (около 84%) и „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД.

„Топлофикация София” ЕАД e най-голямото дружество в страната и на Балканите. Създава се през 1957 година. През 2002 година става акционерно дружество (АД) – собственици са Столична община – 58% и Министерство на икономиката и енергетиката – 42%. През 2009 година става еднолично акционерно дружество – едноличен собственик на капитала е Столична община.

„Софийска вода” АД – през 2000 година Столична община сключва с фирмата 25-годишен договор за концесия за поддръжката на ВИК системата в столицата. Собствеността на “Софийска вода” АД е на френската „Веолия вода”С.А – 77,1%, и на “Столична община” – 22,9%.

НЗОК (Национална здравно-осигурителна каса) – държавен монопол. В момента управител е д-р Румяна Попова. Създава се през 1998 година със Закона за здравното осигуряване, започва да функционира на следващата година.

БДЖ (Български държавни железници) ЕАД – създава се през 1885 година със Закона за железниците. Има пътнически и товарни превози.

„Булгартабак Холдинг” АД – лидер на пазара за цигари в България. Приватизирана е през 2011 година. Собственик става VTB Capital – поделение на руската държавна Внешторгбанк, но без да бъдат оповестени собствениците. Публична тайна е, че това са Цветан Василев, Делян Пеевски и Винпром Пещера.

„Нова Българска медийна група Холдинг” ЕАД – издател на вестниците „Телеграф”, „Монитор”, „Меридиан мач”, „Уикенд”, „Всеки ден” и др., собственост на Ирена Кръстева, майката на Делян Пеевски.

„Лукойл България” ЕООД – през 1999 година възниква след приватизацията на Лукойл Нефтохим Бургас. Разполага с над 200 бензиностанции на територията на страната. Управител е Валентин Златев.

Това са част от монополите в страната. И малка част от историята на възникването им. Приватизацията в България се случи задкулисно и на парче – тя бе едно от стъпалата по пътя към върха на държавата, на който гордо се възкачи мафията.#

Публикувано в брой 15 на вестник ,,Протест“

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *