Милиционерската държава

0
снимка - Юлиан Собаджиев
снимка – Юлиан Собаджиев

hadjigenov.com

Доскоро, когато на власт бяха милиционерите, подобно заглавие едва ли би учудило някого. Сега със сигурност ще учудим мнозина, макар че целта ни не е точно това. Принципно много е трудно да бъдем изненадани с нещо, както от поредните „управляващи“, така и от инструментите на властта – МВР, прокуратура и прочие.

Е, този път успяха.

Съвсем случайно попаднахме на тихомълком изготвения и внесен за нула време проект за закон за МВР.

Това е изцяло репресивен акт, възстановяващ най-добрите тоталитарни традиции.

Проект, изготвен и написан по такъв начин, че да не дава възможност на гражданите да имат или да се ползват от каквито и да било права въобще. Официално превръщайки МВР в еничарския корпус на властта. Не и в защита на гражданите.

Насочен изцяло към подчиняването на гражданите и срещу протеста!

Срещу протестите, конкретно!

На първо място, създават се нови „доброволни отряди на трудещите се“, наречени извънщатни сътрудници. Това на фона на наличието на 64 000 (шейсет и четири хиляди) милиционери към момента?

Чл. 63 Министърът издава заповеди за въвеждане на временни ограничения за извършване на дейности застрашаващи националната сигурност или обществения ред.

1. за предотвратяване извършването на престъпления или нарушения на обществения ред на определени обществени места;

2. при безредици или при непосредствена опасност от възникването им.

Дали не убиват изначално дори мисълта за протести?

Ограниченията обаче не се прилагат при стачки, манифестации и прочие, провеждани по установения ред? Явно се прави препращане към откровено недъгавия закон за манифестациите, противоречащ на всевъзможните конвенции и константна практика на Европейския съд, приемащи, че всяко ограничение на правото на протест е пряка заплаха за демокрацията и е незаконосъобразно. С така написаните текстове няма никакво значение, доколкото преценката се прави от МВР.

Чл. 65, ал. 4 Разпорежданията на полицейските органи са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение.

Очевидно е. За нас. За тях не е обаче.

Всеки гражданин трябва да е адвокат или трябва да е в непрекъсната връзка с адвокат.

Ами ако въпросното разпореждане не е очевидно незаконосъобразно?

Ами ако съм професор по музика или ядрен физик?

Чл. 71 Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;

2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административно-наказателно производство;

3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;

4. на контролен пункт, организиран от полицейските органи;

5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.

И към момента едни от най-често извършваните нарушения на правата на човека са свързани именно с проверката на документите. На практика всеки униформен по всяко време спира някого на улицата без причина и му иска личната карта и прочие действия, изцяло незаконосъобразни.

Недостатък, отстранен занапред. Забележете, че могат да ви искат документите дори когато е образувано административно наказателно производство, т.е. ако имате акт от данъчните или от КАТ?

Въвеждат се контролни пунктове, организирани от полицейските органи. Точно както преди повече от двадесет години, когато на тях стояха униформени гавази, заметнали автомати през рамо.

И накрая по искане на друг държавен орган – кой точно орган има нужда от това и защо? Министерски съвет ли?

Всичко това е с една единствена цел – гражданите да бъдат контролирани, репресирани и смазани.

Чл. 73. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;

3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;

4. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 71.

Особено внимание обърнете на тези текстове. Те означават, че по всяко време можете да бъдете задържани, без каквото и да е основание или нарушение.

Органите са тези, които казват, че не сте изпълнили тяхно разпореждане и им пречите.

Точка 3 също е с фундаментално съдържание, защото отново пряко е насочена срещу протестите и срещу правата на гражданите и няма нищо общо с опазването на обществения ред, каквото и да значи това. МВР трябва да служи на гражданите и да ги защитава, а не да ги държи в подчинение.

Цитираните текстове са съвсем избирателно посочени, но ни навеждат единствено на мисълта за нова, по-страшна диктатура, както и до заключението, че властта не просто няма да се даде без бой, а се готви за нов режим и окончателно убиване на демокрацията у нас.

Факти?

За първи път от времето на развития социализъм прокуратурата образува дело за диверсия срещу протестиращ.

За първи път, считано от соца насам, около парламента са издигнати прегради, наподобяващи Берлинската стена.

Независимо, че протестът, продължаващ повече от 160 дни, е изцяло мирен, като в него участват студенти, майки с деца, млади (и не само) хора; около него са разположени водни оръдия, бронирани коли, жандармерия и хиляди униформени, докарани умишлено от цялата страна за да мачкат софиянци.

Поголовно записват имена и данни в грубо нарушение на закона на протестиращите.

Поредното недоразумение, заемащо длъжността министър на вътрешните работи, отрече публично ако и да има безспорни доказателства за записването на лични данни, включително видеозаписи.

Това не е всичко. В ранни зори униформени милиционери обикалят и вземат хората насила от къщите им в грубо нарушение на закона, като ги карат в районното да пишат за протеста?

Нахлуха и завзеха факултета по журналистика, окупирайки го и недопускайки в него студенти, преподаватели, ректор.

Командированите от цялата страна милиционери са настанени в четиризвездни хотели, платени с нашите пари?

Ако този законопроект бъде приет, терминът граждански права ще влезе в историята, а всеки един от нас, съвсем „законно“ ще бъде мачкан, бит, задържан и прочие.

Чели сме Конституцията, както и всички онези конвенции и харти за правата на човека.

Само че всичко това се случва после, някога и някъде, а всички ние сме тук и сега и живеем в милиционерска държава.

Сега ще ни обясняват как всичко това е единствено за наша сигурност.

Е, това очевидно не е вярно. Освен това бих искал да живея като свободен гражданин.

Не като роб.

„Предпочитам опасната свобода пред спокойното крепостничество“

Публикувано в брой 17 на вестник „Протест“

Жан Жак Русо

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *