Странджа не е манджа

0
източник - forthenature.org
източник – forthenature.org

На 15 януари 2014г. Върховният административен съд в петчленен състав отмени решението на тричленен състав на съда, което пък отменяше общия устройствен план на община Царево. В него се предвижда застрояването на две трети от крайбрежието южно от Царево с база от 75 000 легла, всичките на територията на Природен парк „Странджа“ и Натура 2000. В това число и скандалния комплекс „Златна перла“ до село Варвара, който беше разрушен през 2012 година въпреки шестгодишните опити на инвеститорите за узаконяването му. Те заведоха дело в Страсбург пред Съда за правата на човека. По ирония на съдбата на същата дата, 15.01.2014г., Съдът в Страсбург се произнесе и отхвърли претенциите на собствениците на „Златна перла“, като посочи, че те са били наясно, че проектът не отговаря на екологичното законодателство, но въпреки това не са спрели строителството, с което подкрепи разрушаването му.

Кога започва всичко?

Делото за съдбата на Природен парк „Странджа“ е от 2008 година. Основният спор е дали гражданите могат да обжалват ОУП и дали може да има такъв без екологична оценка. За първи път в България се приема ОУП без влязло в сила становище за екологична оценка. Това е в нарушение на 3 европейски директиви (за стратегическа екологична оценка, за птиците и за хабитатите) и решение на Комитета на Орхуската конвенция.На 14 Януари 2008 г. ВАС осъди МОСВ да разгледа в едномесечен срок преработения проект на План за управление на Природен парк „Странджа“. МОСВ, очаквано, не се съобразява със съдебното решение.На 13 Август 2008 г. тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството, Асен Гагаузов, одобрява изменението на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево, с който се разрешава „бетонирането“ и на южното ни Черноморие. За първи път в България се приема ОУП без действаща екологична оценка. Строежът на „Златна перла“, осъществяван от „Краш 2000“, тече още от 2006 година. Заповедта за неговото строителство също е обжалвана, защото инвеститорът представя фалшиво становище от МОСВ. През Ноември 2008 г. ВАС излиза с 3 решения, които обявават строежа за незаконен. Въпреки тях през март 2010 г. съдия Андрей Икономов се противопоставя на всичките си колеги във ВАС и взима решение, противно на останалите осем съдебни състава, за възстановяване строителството по искане на ДНСК и „Краш 2000“. Въпреки това решение след многократни дела ВАС обявява строежа на „Златна перла“ за незаконен. Заради поблемите, свързани с оценката за съвместимост на ОУП на Царево, Европейската комисия започва наказателна процедура срещу България. Това принуждава министъра на околната среда и водите Нона Караджова да оттегли положителната екооценка за плана през 2010 г., която се оспорва също пред ВАС, и така временно спира прилагането на плана, както и наказателната процедура. Под обществения натиск и по искане на ВАП, МРРБ разпорежда на ДНСК да завърши законовата процедура по издаването на заповеди за събаряне на незаконния строеж. След издаването на въпросните заповеди отново минават 2 години на съдебни дела и в крайна сметка през 2012 година „Златна перла“ е съборен.

След като през 2008 ВАС не успя да заличи природен парк „Странджа“, през 2014 е на път да го направи.

Днес „Краш 2000“ обаче могат пак да започнат да го застрояват. И не само те. Това следва от решението на ВАС от 15 януари тази година. То е факт след обжалване на община Царево и министъра на регионалното развитие Даниела Терзиева.

Изненадващо или не, седмица след решението на ВАС от поста директор на ПП „Странджа“ беше отстранен заемащият го от 18 години Стефан Златаров. Официални мотиви за смяната му към настоящия момент липсват.

Какво следва?

Три нови наказателни процедури срещу България в Европейската комисия поради нарушаването на гореспоменатите три директиви. Да са ни честити!

БСП взеха властта с обещание за „Незабавно спиране на незаконните и в разрез с обществения интерес процедури по Черноморското крайбрежие“. Прилича ли ви казусът „Странджа“ на това?

Публикувано в брой 24 на вестник „Протест“

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *