Какво да правя, ако полицията ме спре за проверка или задържи

0

Момичето с пейкатаМоите права при спиране или задържане от страна на полицията по време на протест пред Народното събрания

В отговор на запитване на offnews.bg МВР официално призна, че няма правно основание служители на ведомството да не се легитимират, когато това им бъде поискано от граждани. От ведомството обаче така и не отговарят какви са санкциите за полицай, който отказва това или е без задължителните отличителни знаци. В тази връзка помолихме Групата на юристите към Протестна мрежа да напише няколко основни правила, които трябва да знаем, особено при предстоящите блокади на 4-ти септември.

В кои случаи мога да бъда спрян на улицата от полицаи за проверка?

–          При нарушаване обществения ред;

–          Ако създавам явна опасност за здравето и живота на себе си или на околните;

–          Ако съзнателно преча на органите на реда да си вършат работата;

–          Ако има подозрения, че се готвя или вече съм извършил престъпление;

–          Ако съм непридружен малолетен (под 14 год.) и съм избягал от вкъщи;

–          Ако има предположение, че аз съм лице, което е обявено за издирване.

В кои случаи полицията има право да задържи лице?

–          Лице, за което има данни, че е извършило престъпление;

–          Лице, което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;

–          Лице, което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;

–          Малолетен нарушител (под 14 год.), който е напуснал своя дом, настойник, попечител или специализирана институция, където е бил настанен;

–          При невъзможност да се установи самоличността на лицето/при липса на документ за самоличност;

–          Лице, което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на полицейски орган или на орган на съдебната власт;

–          Лице, обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на европейската заповед за арест.

Ако не нося документ за самоличност, как да постъпя?

–          Ако не нося документ за самоличност, полицията има право да ме задържи до установяване на самоличността ми за срок, не по-дълъг от 24 часа.

–          Ако до мен има граждани с установена самоличност, които ме познават и могат да удостоверят самоличността ми, органите нямат право да ме задържат за идентификация.

 

Ако все пак бъда задържан, какви са моите права?

–          Имам право на телесна неприкосновеност. Не може да се оказва физическа сила или нараняване или омаломощаване, освен ако не оказвате съпротива.

–          Мога да избегна използването на помощни средства от органите на МВР по време на моето задържане, като окажа съдействие на полицията и се подчинявам на нарежданията, които ми дават.

–          Имам право да знам защо и за какво ме проверяват.

–          Имам право да знам кой ме проверява. Полицаят е длъжен да се представи, като ясно изговори името си, чина си и в коя структура на МВР работи. Имам право да поискам да се легитимира, като видя значката му, да запиша името и номера на нея. Това действа отрезвяващо на проверяващия, на когото, ако превиши правата си, може да се търси отговорност. Ако сте сам обаче, практиката показва, че може да действа и провокиращо. В този случай бъдете внимателни и учтиви.

–          Имам право да запазя личното си достойнство. Органите на полицията НЕ могат да ме обиждат или унижават при никакви обстоятелства.

Какви са моите права при задържане и отвеждане в специално помещение на МВР?

–          Имам право да се свържа с адвокат или да поискам да ми бъде назначен служебен.

–          Имам право да разбера за какво съм задържан.

–          Имам право да не давам показания и да не отговарям на въпроси, с чийто отговор съм уязвим.

–          Имам право да се запозная с писмената заповед за моето задържане.

–          Имам право близките ми и семейството ми да бъдат уведомени.

–          Имам право да ми се разяснят всички тези права написани по-горе, в противен случай действията на МВР са незаконни.

–          Имам право при освобождаването си да получа вещите си, намерени у мен при първоначалния обиск при задържането. При изземване задължително се изготвя протокол.

–          Имам право обискът да бъде извършван от лице от същия пол.

–          Имам право по време на обиска да не бъда унижаван.

–          Имам право да се запозная и подпиша (или откажа да подпиша) протокола за извършен обиск.

Колко време мога да бъда задържан?

Не мога да бъда задържан за повече от 24 часа, освен ако има данни за извършено тежко престъпление. Тогава с постановление на прокурор мога да бъда задържан за срок от 72 часа с цел внасяне на искане в съда за постоянно задържане. При всички останали случаи всяко задържане за повече от 24 часа е незаконно и след освобождаването ми мога да потърся отговорност затова.

Важно!!! При задържане може да бъде органичено единствено и само правото на свободно придвижване и никое друго право. Всички останали права следва да бъдат спазвани и защитавани, а задържаният следва да се третира като всеки друг незадържан гражданин на Република България.

Закон на МВР, чл. 175 (1) При осъществяване на правомощията си държавните служители на МВР удостоверяват качеството си със служебна карта или с личен знак. Видът на служебната карта и на личния знак се определя от министъра на вътрешните работи.

Публикувано в брой 5 на вестник ,,Протест“

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *