Реформи по етрополски

0
Източник:etropole.bg
Източник:etropole.bg

Има ли желание – начин ще се намери

Етрополе – община в Софийска област с население около 13 000 души. Вече втори мандат кмет е инж. Богомил Георгиев – необвързан партийно, макар да се шушука, че се ползва със симпатиите на ГЕРБ. В общинския съвет доминират именно представителите на ГЕРБ с 9 места, следвани от БСП с 6 и Местна коалиция “Алтернатива за Етрополе” с 2. Годишният бюджет на Етрополе е между 9 и 10 млн лева. С бюджет от 9.8 млн. лв за 2015 година, общината е  между първенците по усвояване на еврофондове.

Целта на тази статистика не е да се направи реклама на населеното място. Със сигурност и там има гнили сделки, съмнителни поръчки и назначения, и всевъзможни други местни проблеми, но сега няма да говорим за това. Поводът да се занимаваме с тази община са нейните политики в областта на образованието, интеграцията на хората в неравностойно положение и демографската криза, от които е добре да почерпят пример за практиката си не само местната администрация в други райони, но и централната власт.

От 2011 година насам детските градини и яслата на територията на Етрополе са напълно безплатни. За всички. Издръжката се поема изцяло от общинския бюджет. Малчуганите освен това се радват на нови и модернизирани сгради, за което са инвестирани около 200 000 лв., като през 2015 година също се предвиждат текущи ремонти. Безплатни са и учебните помагала и пособия, които се използват в рамките на учебния и възпитателен процес. По този начин всяко едно дете може да посещава учебно-възпитателно заведение. Мярката е не просто жест на подкрепа към семействата в затруднено финансово положение, но тя осигурява на всички деца равен достъп до образование, здравеопазване и интеграция в обществото, независимо от социалния статус на родителите им. По наблюдения на местната власт, отчита се, че в резултат от тази уредба, до момента се е увеличил броят на хлапетата в тези педагогически институции, включително и на тези от ромски произход, като посочват, че истинските ефекти ще бъдат видими в дългосрочен план – повишаване стандарта на живот и образованието на жителите й. А за да има кой да посещава детските градини, в Етрополе са се заели и да стимулират раждаемостта. За всяко първо дете майките и татковците получават еднократна помощ в размер на 300 лв, за второ – 400 лв, за трето тя е вече 500 лв. Освен това детските и млечни кухни също са напълно безплатни.

Че интеграция и ликвидиране на социалното изключване не са просто останали на хартия думи от нечия програма, доказват двата центъра, предлагащи социална помощ и услуги в района – „Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания” и “Център за обществена подкрепа”/ЦОП/.  В първия център към момента има 37 деца. Работата с тях цели не само подобрение във физическото им развитие, но има и психологическа цел – с оглед включването на младежите в обществения живот. Ролята на ЦОП е оказването на грижа и съдействие на децата в риск и техните семейства – предотвратяване на изоставянето и настаняването им в специализирани институции, интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа и др. И двете институции предлагат на посещаващите ги деца множество разнообразни образователни, спортни  и културни занимания. Не са забравени и най-възрастните – живущите в селата на региона пенсионери и инвалиди ползват безплатни карти за транспорт, а на територията на Етрополе отделно има и Дом за възрастни хора. Продължава да функционира и “Обществена трапезария”, която дава безплатен топъл обяд на  91 човека всеки работен ден. И макар че често биват обвинявани обвинявани в популизъм, от общината рядко пропускат да раздадат коледни и великденски добавки не само на старите хора, но и на семействата с малки деца до 2 годишна възраст и такива с увреждания.

Подкрепата към младите хора в общината не спира до тук. Тя се изразява в множество дейности, свързани с култура, изкуство, образование, доброволчество и кариерно развитие. Изцяло с усилията на деца и младежи, и с подкрепата на кметската управа, всяко лято се организира безплатен “Младежки фестивал – Етрополе”, чиито многобройни спортни и музикални мероприятия продължават няколко дни. Фестивалът е резултат от пет годишното сътрудничество между кметството и местната младежка инициативна група “МОГА”. Етрополци се проявиха и като сериозно ангажирана в доброволчески инициативи общност, и го доказаха със своя Общински план за младежта тази година – планирани са множество обучения, разяснителни кампании и инициативи, в които да бъдат децата да бъдат привлечени и изградени като пълноценни и активни граждани. Сериозно ангажирани са обществените институции и с разясняването на малчуганите на техните права и задължения като част от обществото, като за целта се организират разнообразни дискусии, състезания, курсове и други подобни мероприятия за гражданско образование на подрастващите. За стимулирането на малчуганите, отличили се в спортни надпревари и конкурси в други области, е учреден фонд “Даровити деца” в размер на 15 000 лв., целящ поощряването на тяхното участие, както и „Награден фонд” от 2 000 лв. за осигуряване на награди при провеждането на състезания на територията на общината.

Пътят, който община Етрополе сама си начерта и неотклонно следва от няколко години, показва едно – че проблемът не е  в недостига на средства, а в приоритетите, които се поставят и за които се изразходват наличните ресурси; че сътрудничеството между граждани и власт може да донесе много ползи и за двете страни.  За цялостната си социална и образователна политика общината получи през 2013 година наградата “Златна ябълка” на “Национална мрежа за децата”. Съвсем заслужено признание за една от малкото общини у нас, работещи с визия за следващите пет десетилетия, а не следващия петгодишен мандат, и която е разбрала, че инвестициите в образование, доброволчество и социално включване носят най-големите резултати и работят и в нейна полза. Дано скоро и други общини последват примера й.

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *