Група “Моята будка” – началото на една самоорганизирана инициатива за съхраняване на малкия и среден частен бизнес

0
снимка - Анна Михайлова
снимка – Анна Михайлова

“Моята будка” е всеки уличен павилион, малък магазин, малко РП, което в продължение на 20 години осигурява препитание за около 100 000 българи.

Установяването на монопол в продажбата и дистрибуцията на печатни издания, тютюневи и зафахарни изделия, дребни пакетирани стоки и алкохол през последната една година, сериозно застраши обектите на малкия и среден бизнес в България. За да се предотврати изчезването му, неформална група инициира проекта „Моята будка”, чийто ангажимент е насърчаване и подкрепа на малкия и среден бизнес в България. Гражданската инициатива има за цел да подкрепи всички търговци и собственици на малки обекти за продажба на изброените артикули.

“Моята будка” е организатор на множество акции и инициативи на територията на София, като не само се ангажира с директна комуникация със собствениците на самите обекти, но и системно сондира нагласите на редовните им клиенти. Сред историите, които събираме от предприемачите за началото на бизнеса им, за трудностите и проблемите, които срещат, е и тази на Радо – собственик на малко квартално магазинче, от което мнозина си купуваха сутрешното кафе, и който след затварянето му е оставил на витрината оставил следната

Повече от 17 години Ви посрещах с усмивка, пожелавайки Ви “Добро утро” и “Успешен ден”. Винаги всяка моя дума беше искрена и от сърце. През цялото това време се стремях да намерите при мен нещо повече от кафе или нещо “сладичко”, опитвах се да направя деня Ви да започне с добро настроение и ведрост…

Благодарен съм Ви за всичките тези години, за доброто Ви отношение, за подкрепата Ви…, защото това място за мен е просто Вашето сутрешно кафе, то е част от живота ми, в която, Бог ми е свидетел, вложих всичко, на което съм способен… именно поради тази причина не мога да намеря думи да опиша мъката и болката в себе си като казвам, че повече няма да се виждаме….

БЛАГОДАРЯ ВИ

Радо

От началото на прехода малкият бизнес у нас е в перманентна борба за оцеляване. Ниската покупателна способност на населението е само един от проблемите, с които той се бори. Може би най-съществената пречка пред него е лошата бизнес среда, която включва всевъзможен административен натиск, непредвидимост на промените в националното законодателство и общинските наредби, неяснота в определяне на правилата и провеждането на конкурси за отдаване на общински имоти, неефективност на правораздавателната и правоохранителната ни системи да предпазят обектите от посегателства. Навлизането на мащабна верига в продажбите на дребно е поредното предизвикателство. Този път обаче конкурентът идва с мощен икономически интерес и със своето лоби на национално и местно ниво.

Бидейки сред най-малките предприятия в страната, с най-ниска първоначална инвестиция за започване на бизнес, посрещайки широко разпространена необходимост на пазара и оттам географски повсеместно разпространен в цялата страна, малкият бизнес е важно огнище на крехката предприемаческа култура у нас. Мнозина с опит в други сфери започват малък бизнес в търговията на дребно, а други израстват в семейна среда, в която има предприемач, което им дава ценен досег до оперирането на малка фирма, включително главните аспекти на менажиране на бизнес: от обслужване на специфичен пазар, ценообразуване, наемане на служители, водене на счетоводство, плащане на данъци и т. н.

Новата заплаха отнема възможността на малките предприемачи, разделени и пръснати из цялата страна, да се справят сами. Това налага ефективни форми на обединение, за да могат тези предимно семейни начинания да се противопоставят на непазарните сенчести набези, директно застрашаващи съществуването и препитанието им, а в по-дългосрочен план – да използват средствата на гражданската активност, за да подобряват средата, в която работят и да се организират, за да отстояват правата и интересите си.

Борбата, която предстои, в крайна сметка ще бъде едновременно на местно и национално ниво и тя цели:

  1. Запознаването на масовата публика със съществуването на всички гореизброени проблеми, чрез установяването и налагането на (наша) обективна и плуралистична медия.
  2. Убеждаването им в значението и важността от съществуването на малкия бизнес и подобряване на (най-общо казано) бизнес средата, в която се развиват малките предприемачи.
  3. Редовното осведомяване на тази публика за развитията по проблемните теми.
  4. Приобщаването към справянето с проблема, а именно привличане на възможно най-голям кръг от хора в оказване на граждански натиск върху институциите и (най-общо) партийната система в целокупността й (напр. чрез акции, подписки, протести, други инициативи, включително целенасочени за генериране на медиен натиск, чрез влияние върху електоралната подкрепа за политическите партии на местно и национално ниво и др.)

Във връзка с гореизброените цели ще е необходимо изготвянето и реализирането на комуникационна стратегия и осъществяване на трансфер на знания от различните други формални и неформални граждански групи и кампании, от които членовете на екипа на „Моята будка“ сме били част или с които сме в контакт.

Публикувано в брой 28 на вестник ,,Протест“

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *