Обещай, че ще гласуваш

0

2-ра страница-Актуално-снимка obeshtai.wordpress.comКакви избори предстоят?

Избори за Европейски парламент, в които 350 000 000 граждани от 28 държави избират 751 представители за население от близо 500 000 000 души.

Българската квота в Eвропейския парламент е 17 представители, като прагът за избор на

един депутат е 5,88% от гласувалите.

Защо е такъв?

100% гласували, делено на 17 души = 5,88% – квотата се изчислява на база населението на държавата членка спрямо общото население в съюза.

Ние, България, сме членове на ЕС от 1 януари 2007 година. Имаме пълното право да бъдем част и от тези избори. На 25 май 2014 г. всеки от нас, с гласа си или без него, ще изпрати там 17 български представители за 5 години, които ще участват в различни инициативи и ще защитават нашите интереси пряко.

 

Затова е необходимо да ги изберем лично! Колкото повече хора гласуват, толкова по-истински ще бъде резултатът и ефектът от него – по-измерим.

 

Как Европейският съюз влияе пряко върху мен?

Като част от такава голяма общност ТИ се ползваш от дейността на Европейския парламент и Европейската комисия. Европейският парламент е единствената пряко избирана институция, която представлява гражданите на Европейски съюз. Те имат важна роля в определянето на различните законодателни актове, които оказват влияние върху ТЕБ като европейски гражданин.

 

С какво, от което завися АЗ, се занимават Европейският парламент и Европейската комисия?

 

• ЕС въвежда изисквания за качества на храните, валидни за всички страни членки;

• ЕС въвежда правила за фирмите, предоставящи услуги – с цел намаляване на измамите

върху крайния потребител;

• ЕС се грижи за безопасната употреба на химически продукти;

• ЕС създаде „черния списък“ на опасните въздушни превозвачи;

• ЕС наскоро придвижи намаляването на цените в роуминг-зоните;

• ЕС пое за свой приоритет намирането на решение на проблема с климатичните промени;

• ЕС започна да използва всички налични лостове, за да се запазят работните места за европейските граждани и да се създадат нови за младите хора, особено в областта на услугите, промишлеността и цифровата икономика;

• ЕС се грижи за премахването на насилието срещу жените и цели трайното предотвратяване на домашното насилие;

• ЕС води политиката за недопускане на дискриминация;

• ЕС работи с особено внимание към секторите на образованието, културата,

аудиовизията, младежта, спорта и гражданството;

• EC работи за правосъдие – неразривно от принципите на правовата държава, демокрацията и основните права;

• ЕC има трайна политика в борбата срещу организираната престъпност, прането на пари, измамите, корупцията и злоупотребата със средства на ЕС.

Обещай, че ще гласуваш! При откриване на каквото и да е несъответствие спрямо гореописаното и останалите политики на ЕС, ТИ можеш да потърсиш правата си!

 

Как АЗ, като европейски гражданин, да търся правата си?

• Връзка с омбудсмана: http://www.ombudsman.europa.eu/ – на този уеб адрес може да научите повече;

• Директна връзка с представителството на Европейския съюз в София – ул. „Г. С. Раковски“ № 124, София 1000, тел.: +359/2 985 35 45; +359/2 981 99 44;

• директна връзка с представителството на Европейската комисия в България – на същия пощенски адрес или на e-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu;

• Съдът на ЕС в Люксембург: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_bg.htm

 

Какви права имам като гражданин на Европейския съюз?

• право да се движа и пребивавам свободно на територията на ЕС;

• право да работя и да се пенсионирам във всяка една държава от ЕС;

• право да избирам и да бъда избиран в изборите за Европейски парламент, както и в общинските избори в държавата членка, в която пребивавам;

• имам право на закрила от консулството или посолството на която и да е държава – членка на ЕС, ако се намирам в държава, в която няма представителство на моята страна;

• право да подавам петиции в Европейския парламент и жалби до Европейския омбудсман;

• право на участие в Европейската гражданска инициатива;

• Съдът на ЕС в Люксембург има за задача да гарантира, че правото на ЕС се прилага еднакво във всички държави членки, и също така урежда правни спорове между правителства от ЕС и институции на съюза. Отделни лица, предприятия или организации също могат да сезират Европейския съд, ако смятат, че правата им са нарушени от някоя институция на ЕС.

 

Как ще се промени животът ми, ако гласувам?

• Резултатът няма да се усети веднага. Но със сигурност в течение на времето ТИ самият ще се почувстваш по-силен да търсиш правата си. Ние сме част от една огромна общност, в която има много правила, но има и действаща икономика, бизнес среда, сигурност, капитал и добра правосъдна система.

• За да можем да станем конкурентноспособни в Европа, ние трябва на първо място да повярваме в себе си.

• ДА повярваме, че имаме сила, че имаме ум, че имаме права и че сме равни на останалите граждани на Европа.

• Животът е такъв, какъвто си го направиш. А всеки, който гласува на тези избори, решава от свое име и има правото после да търси резултати!

Гласувайте, за да го направим заедно!

Публикувано в брой 38 на вестник „Протест“

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *