Президентското вето

0
източник - БГНЕС
източник – БГНЕС

Бурни и обширни обществени дебати предизвика Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и особено § 14а:, който гласи : „ Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия за последваща ратификация.“

Категоричните заявления против емитирането на нов дълг в размер на 1 млрд. лева бяха много и от различни страни. Естествено дойде и очакването Президентът на РБ да наложи вето върху Законопроекта. Паниката сред Управляващото мнозинство беше толкова голяма, че наложи МФ да излезе на 06.08.2013г. със официално Становище относно евентуално налагне на вето от Президента на Република България. В него надълго и нашироко бе обяснено как това би довело до невъзможност да се отделят допълнителни 40 млн. лева за обезпечаване на социалните плащания към най-уязвимите групи граждани. За останалите 960 млн. лева нищо конкретно не беше казано. Бе направен опит и да се прехвърли отговорността за евентуално неразплащане върху Президентската институция.

В сряда, на 07.08.2013г., на специална пресконференция Президентът Росен Плевнелиев обяви, че налага вето на актуализацията на бюджета за 2013 година. Ветото е частично и засяга частта от бюджета, в която се предвижда емитирането на 1 млрд. лв. държавен дълг.Основен мотив е липсата на прозрачност относно неговото разходване.

“Категорично подкрепям политиката, която предвижда да бъдат осигурени допълнителни средства за социално подпомагане, за облекчаване тежестта върху потребителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и за разплащане на задължения към бизнеса.Настоящият закон не гарантира, че приетото увеличение на разходната част на бюджета ще бъде използвано именно за тези цели. Нещо повече, с този подход да се увеличи резервът за непредвидени и неотложни разходи се дава възможност с предвидените средства да се разпорежда Министерският съвет без санкция на Народното събрание и без необходимост да се съобразява с мотивите, които бяха заявени в публичното пространство и в пленарната зала. Трябва да има ясна и директна връзка между мотивите и конкретните пера в бюджета.”

Според Росен Плевнелиев няма категоричен отговор на въпроса за какво всъщност ще се изолзва дългът, а аргументът, че ще служи за разплащания с бизнеса, не е достатъчно обоснован.

“В актуализацията на бюджета е предвидено намерение за допълнителен държавен дълг в размер до 1 млрд. лв. Този дълг, обаче, отново не е насочен към подкрепа на активна политика за повишаване на конкурентоспособността, растежа и подобряването на бизнес средата. Нещо повече, въпросите относно неговата необходимост, предназначение, ефект върху икономиката, обществото и бъдещото поколение останаха без убедителни отговори. Законът не съдържа гаранции за целесъобразно, прозрачно и подлежащо на публичен контрол разходване на този заем.”

В изявлението си президентът припомня, че управляващите са поели ангажимент за борба със сивата икономика, корупцията и контрабандата, а към момента две от най-важните агенции в държавата – Национална агенция по приходите и Агенция Митници са без ръководство и дори без пълен състав. Друг момент, върху който акцентира държавният глава, е липсата на предвидени средства за разплащане с общините.

“Какво прави впечатление в закона? Най-ярката липса е именно по отношение на задълженията на общините. За тях няма нито дума нито в мотивите, нито в разясненията, които управляващите дават. На мен това ми се вижда странно, нелогично, но и вярвам, че е в разрез с обявените намерения държавата да се разплати с бизнеса. Питам – на кой бизнес? Законът не отговаря.”

В четвъртък в Банско Росен Плевнелиев заяви, че мотивите за налагане на ветото са принципни, а не политически.

“Мотивите, с които наложих вето на актуализацията на бюджета, бяха принципни, а не политически. Не виждам какво лошо има в това да се иска повече прозрачност при мотивирането на разходите и да бъде оповестено за какво ще се харчи планираният дълг“

Актуализациите на бюджета сами по себе си са нещо нормално. Проблемът е липсата на категорични и смислени обяснения къде ще отидат 1 млрд. лева.

Публикувано в брой 2 на вестник ,,Протест“

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *