Колко важно е да бъдеш застрахован

0

dsadsasd

Бедствията от тази и миналата година и щетите, които причиниха, оголиха до най-пълна степен недъзите на болната ни държава. След като водите се оттеглиха и ветровете укротиха, лъсна тоталната й безотговорност – като минем през лошата инфраструктура, незаконната сеч, непочистените корита, неясните стопани на язовири и стигнем до вечната изненада на политиците от събитията, прехвърлянето на отговорност, отказът да се действа превантивно и неспособността да се реагира адекватно. Стихиите обаче разкриха и нашите слаби места като  граждани – несериозното ни отношение към себе си, дома и имуществото си, които така и отказваме да застраховаме. А това със сигурност би променило картината в настоящия момент.

Какво всъщност е застраховката?

Това са плащания, наречени застрахователни премии, които физическо или юридическо извършва към избрано застрахователно дружество, в размер и в срок, определени в сключен между тях договор/полица/. В замяна съответното застрахователно дружество се задължава, че при настъпване на определени рискове /наводнение, пожар, трудова злополука, болест,смърт, кражба и др./ и условия ще изплати предварително уговорено обезщетение.

Брой застраховани у нас

В сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа /и не само/, броят на засрахованите лица у нас е доста нисък. На запад застраховано е между 80 и 90 процента от населението. У нас най-висок е процентът на задължителната “Гражданска отговорност” – около 80 процента. Доста нисък е процентът на имуществените застраховки – под 10 на сто. По проучване на компанията за маркетингови изследвания ГФК от 2012 година едва 26% от хората пък имат застраховки “Живот”. В повечето случаи обаче те са сключени по инициатива на банковите институции при отпускането на различни видове кредити.

Защо не се застраховаме?

Причините са много. На първо място няма как да не се посочи липсата на финансови средства – ясно е, че при ниски доходи всеки разход, който може да бъде спестен, отива в графата “излишни”, особено в условията на криза. Ако за едно домакинство 50-100 лв. на месец за застраховка не са много, то за друго това е непосилен разход. Като втори фактор е редно да се отбележи ниската финансова култура на голяма част от хората у нас – не всички са наясно какво всъщност е застраховката, колко ще ни струва, каква сума и при какви условия получаваме обратно под формата на обезщетение, към кого да се обърнем за съвет и разяснение. За съжаление продължава да битува и схващането, че мислейки превантивно за последствията от неблагоприятно събитие, то така ще го предизвикаме непременно, както и тезата “на мен това няма как да ми се случи”. Освен това не малка част от населението живее с убеждението, че държавата за всичко му е длъжна и при природно бедствие щетите по личното му имущество са нейна грижа.  Фактор е и тоталната липса на доверие във всяка една институция у нас – финансовите също не правят изключение. На застрахователните дружества се гледа като на “гнили ябълки”, които само искат да прилапат левчетата ни и да ги откраднат. Дори сред тях да има такива, това далеч не са всички – с няколко клика на мишката може да се провери къде ще бъдат най-сигурно съхранявани и управлявани отделените за застраховка пари.

Защо да се застраховаме?

За да сме спокойни, казано с една дума. Няма гаранция, че неприятните събития ще ни подминат, че се случват само на някакви хора там по телевизията, не и на нас. И тук не става дума само за вреди, причинени от природните стихии или за катастрофи на пътя, но и за кражба, оставане без работа, заболяване, пенсиониране и т.н. Това е поемане на лична отговорност и защита – не само на себе си, но и на семейството си. Също така при различни видове застраховки “Живот” могат да се ползват и данъчни облекчения.

Колко ще ни струва?

Застрахователните премии у нас са сравнително ниски. Сумата, която ще отделяте всеки месец, ако решите да се застраховате, зависи най-вече от размера на застрахователното обезщетение, периода, който сте избрали и др. Почти на всеки сайт на застрахователно дружество е достъпен калукалатор, където да изчислите вноските си и да ги съобразите с финансовите ви възможности.

И някои видове застраховки

Има различни класификации на застраховките. Според начина на възникване те са доброволни /живот, пенсионни, детски/ и задължителни /гражданска отговорност, трудова злополука, за пътуващите в обществен транспорт и т.н. Според предмета на застраховане са лични /болест, смърт, неработоспособност/ и имуществени /на жилище, офис, магазин/. Ще разгледаме някои от най-разпространените, далеч не всички, защото те наистина са много и са индивидуални.

“Живот” – една от най-популярните, но не толкова често сключвани, за съжаление. С нея подсигурявате не само посочени от вас трети лица в случай на смърт, но и себе си, ако претърпите злополука, заболяване, загуба на работоспособност и други обстоятелства. Може да се приеме и за “бели пари за черни дни”. Различни са рисковете, за които да се подсигурите, а от това зависи и премията по полицата. Като част от нея на места се разглеждат и детската, женитбената и пенсионната.

“Гражданска отговорност” – хич няма и да се спираме на нея, всички знаете какво представлява – задължителна е за водачи и собственици на МПС, цели да обезщети трети лица в случай на възникнали имуществени и неимуществени вреди, причинени в резултат на управлението на МПС-то.

“Автокаско” – след градушката в София миналото лято се сетихме колко важно е то. Това е застраховката на вашето МПС и ако то е новичко, със сигурност го имате, но ако е по-старо, в повечето случаи игнорирате каското, защото смятате, че трошката ви не си струва инвестицията. Не е лошо да го имате обаче. Ще бъдете обезщетени не само при повреда в резултат на бедствие, катастрофа или друго неприятно обстоятелство, но и при кражба. Важно е обаче да внимавате какъв договор със застрахователя сключвате, защото може да се окаже, че дадена вреда няма да ви бъде призната от тях.

Застрахователната премия се определя от самия автомобил – тип, модел, година на производство, застрахователната му стойност /това е оценката на пазарната стойност на МПС-то, която се изисква при покупко-продажбата му/, може да си я сметнете и вие с помощта на калкулатор в интернет.

Застраховки на недвижимо имущество – това може да бъде домът ви, офисът, магазин, склад, вила, каквото се сетите. Различни са рисковете, за които можете да застраховате имота си – пожар, наводнение, земетресение, кражби – много вариации има, оттам ще зависи и колко ще плащате. Всяко дружество предлага много и разнообразни пакети, така че ще можете да го съобразите с финансовите си възможности. Това е една от най-несключваните застраховки у нас – по-малко от 10% от домовете ни са застраховани, и то предимно по поръчка на банките, ако имотът ни е купен с ипотечен кредит. И няма прогнози скоро да се увеличи цифрата – дори бедствията от миналата и тази година не успяха да ни стреснат.

Застраховка при пътуване в чужбина – често сумата й е символична, но в случай на нужда от медицинска помощ може да ви спести хиляди – знаете колко струва лечението извън България. В случай че пътувате с туристическа агенция, със сигурност ви се сключва застраховка, която най-често е включена в цената на почивката/екскурзията ви. Важно е да споменем, че се предлагат и различни видове туритически застраховки и ако сте фенове на планината, хубаво е да си сключите планинска.

Професионална застраховка – в определени професии една грешка може да струва много – не само реномето, но и доста пари. Лекари, счетоводители, адвокати, нотаруси, синдици, инженери и други обикновено плащат скъпо при евентуална причинена вреда. За целта повечето от тях избират да сключат този тип застраховка /при някои е и задължителна/ и така в случай на предявени искове, да бъдат сигурни, че ще има как да поемат щетите. Сумата, подобно и на останалите премии, зависи от размера на евентуалното обезщетение.

Трудова злополука – задължителна е за работодатели, чиито служители извършват дейност, при която има риск за здравето и живота им – например заетите в добивната и преработващата промишленост, в строителството, транспорта и др. Определя се в зависимост от брутното трудово възнаграждение на работниците.

Детска и/или женитбена застраховка – тя общо взето се води ваша, но в полза на детето ви /ако нещо ви се случи, то да е осигурено/. Също така се ползва за акумулиране на средства, които при навършване на пълнолетие или при други обстоятелства, които вие посочите, наследникът ви може да използва сумата – за образование, сватба, дом и каквото реши, като месечната вноска ще съобразите с възможностите си. Добра идея е по този начин да осигурите бъдещето му.

Пенсионна /рентна/ застраховка – вместо да се чудите кой ще ви плаща пенсии – НОИ или Универсален пенсионен фонд, това също е вариант. Подобно на детската, тя също е по-скоро спестовна – внасяте в определен период избрана сума, а после получавате средствата, натрупани там, като в случай на смърт, те могат и да бъдат наследени.

Този материал не цели да рекламира застраховките, а да обърне внимание, че те са инструмент, който би помогнал да се посрещнат по-лесно редица неблагоприятни събития и да се заделят “бели пари за черни дни”. За да се промени нагласата на обществото по отношение на застраховането е необходимо не просто да се акцентира върху данъчните облекчения, а и върху повишаване финансовата култура на хората – чрез образование, разяснителни кампании и прозрачност.

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *