Кой и за какво се бори – „Нова България“

0

новаРедом с листите на партиите, борещи се за нашия глас и място в Парламента на изборите през октомври, ще разглеждаме и програмите им – какво обещават, как ще го постигнат, с какво прекаляват… Смятаме, че е редно да не гласуваме по симпатии, за лидери и лица, а за политики. Работещи такива. В това издание на рубриката ще разгледаме програмата на ПП „Нова България“. 

Политическа партия “Нова България” възникна като “Политическа промяна сега” – страница във Фейсбук с над 220 000 лайка, където се създаде корупционна карта на страната, коментираха се актуални теми и инициативи. След анкета се създаде новият политически субект. Да видим какво предлага той.

Наред с традиционните мантри за електронно управление, повече прозрачност и независим съд, факт е, че партията има доста разработени идеи. По отношение на съдебната система те например предлагат унифицирани електронни регистри и електронни досиета на делата, което би довело и до съкращаване разходите на звеното, и до повече информираност на гражданите. Държат и на промяна в начина на разпределение на делата, така проблемно в сектора, чрез законови проблеми и санкции. Което не е невъзможно, но следва и по-засилен контрол. Странно е да искат премахване на частните съдебни изпълнители, без да се обосноват или предложат алтернатива, но пък в момента това е гореща тема, може би се опитват да спечелят симпатии. Минус имат за намерението си да увеличат броя на нотариусите – те и сега са доволен брой, а и твърде често ни се налага да ги посещаваме и съответно да им плащаме. Намалението на таксите им също не е достатъчно – редно е да се понамалят документите и сделките, които ни водят до тях.

“Нова България” също така смятат, че 240 народни представители са твърде много и искат те да бъдат редуцирани до 120. Настояват и за драстично намаляване партийните субсидии – на 4 лв на глас. По отношение на електронното гласуване малко разширяват темата и имат идея и подписи за референдум да могат да се събират по същия начин. До момента са единствените, които предлагат да се въведе “белия вот”, което силно адмирираме, както и да не могат депутати да се кандидатират и да бъдат избирани от повече от един район. Силен коз от платформата им, да минем надолу.

В областта на социалната политика има още какво да се желае. Предлагат въвеждане на капиталонатрупваща пенсионна система, или иначе казано, вноските ни за пенсии да отиват в наша лична партида и така да се определя сумата, която ще получваме на старини. Също така целят поетапно да се увеличи вноската за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/, намалявайки се тази към Държавното обществено осигуряване. Тази идея има и позитиви, и негативи – все още няма достатъчно доверие у пенсионните фондове у нас, че да им поверим по-голяма част от парите си, но пък поне партията има някаква стратегия. Друга заявка е двойно да се увеличи детската надбавка, както и да се ограничи само за първите три деца. Предполагаме, че така ще опитват да борят свръхплодовитостта на ромите, но смятаме, че на този етап се нуждаем от повече мерки за повишаване раждаемостта, а двойната сума не е достатъчна.Плюс това не се споменава ще важи ли тя за всички малчугани, или пак по старому, само семействата с по-ниски доходи ще имат достъп ди надбавки, което намираме за дискриминация. Заетост от партията ще осигуряват с обучения и преквалификации, както и с програми за развитие на селското стопанство в райони без поминък. По-постна е програмата тук,дано я поизбистрят. Очевидно търсят и решение за системата на помощи за безработните – предлагат те да получават обезщетение само 6 месеца, както и част от социалните придобивки вместо в пари, да се предоставят в натура. Бихме подкрепили идеята, само че в настоящата икономическа обстановка няма гаранции, че след половин година хората ще могат да си намерят поминък, не това е начинът да се стимулира търсенето на работа, и то когато я няма, така че тази мярка засега маркираме с червено.

Икономическата политика на “Нова алтернатива” включва да се изготви Закон за фалита на физическите лица, което е добра идея. Друг закон, който предлагат, е за намаляване на административната тежест, макар да не се уточнява какво ще пише в него. Малко залитат с идеята ДДС да се понижава поетапно и да достигне 15%, имайки предвид, че в момента той основен източник на приход в бюджета. Четем и клишетата за данъчни облекчения за инвеститори и регулиране на монополите, но за съжаление и тук липсва конкретика. Споменават, че искат прекратяване на проекта АЕЦ “Белене”, което е плюс, но пък не предлагат нищо в областта на енергетиката. Слабичко звено от програмата, надяваме се да поработят над него.

Що се отнася до здравеопазването, също нищо различно от обещанията и на другите партии – акцент върху превенцията, подобряване материалната база на болничните заведения и условията на труд на заетите в сектора, все оставащи си в сферата на пожеланието. Не може да им се отрече обаче, че партията на Роро има визия за големия брой медицински заведения, трупащи дългове – “Закриване на неефективните болнични заведения и откриването на нови модерни регионални медицински центрове – болниците да се обединят в мултиболнични комплекси и така да се намалят като брой юридически лица. Ще се оптимизират много дейности, може да се командироват лекари, където не достигат специалисти, ще изчезнат договорни отношения между съседни структури и пациентите ще имат бърз достъп до всички нива на компетентност. Ще се намали администрацията.” И макар да има още доста работа по тази точка, заслужават поздравление, че предлагат решение.

Същото можем да кажем и за образованието – все същите повтаряни мантри, които ни писна само да слушаме, без да виждаме да се случват – промяна на учебните програми, повишаване авторитетът и социалният статус на учителите, взаимодействие между бизнес и учебни заведения, промяна финансирането и все в този ред на мисли. Интересен момент е, че предлагат професионално ориентиране на децата още от 5-ти клас и кариерно такова в 12-ти. Друга идея е бакалавър да се става след 3 години, както е из повечето страни в ЕС не след 4 или 5 като у нас.Има още какво да се желае и тук, слагаме средна оценка.

Като цяло не лоша платформа на “Нова алтернатива”, но липсва визия за области като култура, опазване околната среда, реформи в МВР, интеграция на малцинствените групи. Чака ги още работа.

Коментирайте чрез:

Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply

Потвърдете, че не сте робот *